Χυλοπίτες Ζέας

Χύλοπίτες από δίκκοκο στάρι και βουβαλίσιο γάλα από την Κερκίνη.