Χορτόπιτα Οικοζύμη

Από την Νερομάνα Αγρινίου παραδοσιακή χορτόπιτα με ή χωρίς τυρί . Χειροποιίτη με αγνά υλικά.