Προσούτο Δράμας

Προσούτο 15 μηνης ωρίμανσης από την Δράμα . Υπέροχο συναγωνίζεται τα καλά προσούτο της Πάρμα.