Προίοντα μικρών αποσταγματοποιών

Τσικουδιά Κρήτης και Τσίπουρο Τυρνάβου. Αυθεντικά και με χημική ανάλυση.