Παστιρμάς

Παστιρμάς καμήλας και μοσχαρίσιος από την Δράμα.