Παραδοσιακά καλιτσουνια

Παραδοσιακά καλιτσουνια με χόρτα και μυζήθρα της οικογένεια Λαμπάκη.