Ντακουλάκια Ζέας

Από τα Σφακιά ντακουλάκια από δίκκοκο στάρι χωρίς αλάτι.