Ντάκος . Κουλούρα κρίθινη

Σκληρό παξιμάδι ιδανικό για ντάκο