Μπύρα Ammousa

Η AMMOUSA είναι μία εξαιρετική English I.P.A. που παρασκευάζεται στη Πάτρα από την AMMOUSA Hellenic Artisanal Brewery.