Μοτσαρέλα

Βουβαλίσια μοτσαρέλα Οικογένειας Μπέκα.