Ελιές Καλαμών

Ελιές καλαμών από τους Ελαιώνες Μπουτσικάκη σε κενό αέρος.