Ελαιώνες Μπουτσικάκης

Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από διαλεγμένες ελιές . Περιορισμένη παραγωγή.