Ελέφαντες Πρεσπών

Τα Φασόλια Γίγαντες Ελέφαντες Πρεσπών Φλώρινας ΠΓΕ είναι διεθνώς αναγνωρισμένα και προστατευόμενα για τα ιδιαίτερα γευστικά χαρακτηριστικά τους, οφειλόμενα κυρίως στο ξεχωριστό μικροκλίμα της Φλώρινας και στα εύφορα εδάφη της.