Ελάτης

Βιολογικό μέλι Ελάτης Πάρνωνα. Το γνωστό μας Έλατο Βανίλια αλλά λόγω ότι δεν είναι από το Μαίναλο δεν μπορούμε να το ονομάσουμε βανίλια.