Ασύρτικο Λήμνου

Από την Λήμνο και τους βιολογικούς αμπελώνες Σαββόγλου Τσιβόλας ένα σπουδαίο Ασύρτικο