Αθότυρο Κρήτης

Ίσως το καλύτερο αθότυρο από το τυροκομείο Μεράκι Ηλιάκη.